Przykład lekcji: Klasyfikacja czworokątów

Przykład lekcji: Klasyfikacja czworokątów

1. Cel lekcji Określanie własności czworokątów. Klasyfikowanie czworokątów na podstawie ich własności. Rozróżnianie poszczególnych czworokątów: prostokątów, kwadratów, równoległoboków, trapezów, rombów. 2. Przygotowanie uczniów Uczeń: Rozpoznaje następujące czworokąty na podstawie ich własności: prostokąt, kwadrat, równoległobok, trapez, romb, dowolny latawiec. Wykonuje czynności…

Read More