Scholaris

Szkolenia, Psychologia, Języki Obce

Psychologia

Lęki dziecka w wieku przedszkolnym- geneza, rodzaje, sposoby rozwiązania.

Lęki dziecka w wieku przedszkolnym- geneza, rodzaje, sposoby rozwiązania.

Od tego co się wydarzy w dzieciństwie i jak dziecko będzie sobie z tym radziło, będzie zależał dalszy rozwój dziecka, jak również to jak będzie ono reagowało w przyszłości. Pierwsze odchyły od normy zaczynają się w wieku przedszkolnym, w postaci lęków. Definicja tego psychologicznego stanu określa go jako nieprzyjemny, niejasny, charakteryzujący się strachem, obawą, stresem, ale także i przykrością. Ze względu na początkowe cierpienie naszego dziecka, co może mieć późniejsze konsekwencje w późniejszych etapach życia, należy jak najszybsze zdiagnozowanie stanu naszej pociechy, a następnie użycia odpowiednich środków w celu jego zniwelowania.

Rodzaje lęków u dzieci.

Obecnie wyróżniamy kilka rodzajów lęków:

– lęk separacyjny- objawiający się strachem przed rozdzieleniem z rodzicami, zwłaszcza jest to mama;

– lęk uogólniony- będącym nadmiernym zamartwianiem się dziecka, bez wskazania konkretnej przyczyny;

– fobie- czyli lęk, strach przed konkretnym przedmiotem lub sytuacją;

– społeczne zaburzenia lękowe- przedłużeniem stanu obawy przed osobami obcymi;

– zaburzenia kompulsywno-obsesyjne- obawa strachu związana z koniecznością wykonywania określonych czynności;

– zespół stresu pourazowego- następstwo w wyniku tragicznego wydarzenia.

Jeżeli chodzi o podział lęków ze względu na wiek dziecka jakie można zaobserwować w poszczególnym wieku to:

– 4 latek- boryka się lękiem przed ciemnością, dzikimi zwierzętami, przed separacją, lęki słuchowe;

– 5 latek- występuje obawa przed uszkodzeniem ciała, lęk przed złymi ludźmi;

– 6 latek- mamy do czynienia z lękiem przed zasypianiem w samotności, przed istotami nadprzyrodzonymi, przed zasypianiem w samotności, przed czynnikami atmosferycznymi, przed zgubieniem się.

Przyczyny występowania lęków u dzieci.

Występujące lęki bardzo często spowodowane są z nagłą zmianą otoczenia, np może to być spowodowane pierwszymi dniami w przedszkolu, zmiany grupy bądź w sytuacji przeprowadzki. Należy również wziąć pod uwagę to co dziecko wcześniej przeżyło. Warto jest również zastanowić nad reakcją rodziców w określonych sytuacjach.

Jak należy reagować w wyniku pojawienia się lęków?

Rodzic kiedy spostrzeże wystąpienie lęków u swojej pociechy przede wszystkim nie powinien wyśmiewać się z niego, bądź je zawstydzać. Po pierwsze powinniśmy wysłuchać dziecko i z nim porozmawiać. Po drugie nie należy stosować tzw. terapii szokowej, czyli doprowadzić do bezpośredniego kontaktu z lękiem. Strategie walki z lękami są różne, jest to uzależnione od wielu czynników m.in. rodzaju lęku, jego genezy i reakcję dziecka. W celu dostosowania najlepszej sposoby na pozbycie się obaw naszego dziecka warto jest się udać do specjalisty, ze względu na doświadczenie, profesjonalizm, elastyczne podejście możemy wybrać usługi oferowane przez Harmonia LUX MED – https://harmonia.luxmed.pl/artykuly/depresja-u-dzieci-przedszkolnych-i-wczesnoszkolnych/.

Artykuł sponsorowany