Scholaris

Szkolenia, Psychologia, Języki Obce

PoradnikPsychologia

Czynniki motywacji – czym jest motywacja?

Czynniki motywacji – czym jest motywacja?

Motywacja to jedno z trudniejszych pojęć do wyjaśnienia, gdyż nie da się jednoznacznie określić czym tak właściwie jest. Motywacja jest procesem zachodzącym w naszym umyślę. Dziedzina psychologii od lat bada różne zależności, które wywołują u człowieka proces motywacyjny. Aczkolwiek proces ten jest bardzo złożony i do dziś ciężko jest go określić.

Czym jest motywacja?

Motywacja jest złożona z bardzo skomplikowanych sekwencji zachodzących w naszym umyśle. Podczas działania naszego wewnętrznego systemu motywacyjnego ludzki mózg jest w stanie dokonać naprawdę niezwykłych rzeczy. Motywacja działa na nas tak pobudzająco niczym poranna kawa po ciężkiej nocy. Dzieje się tak za sprawą konkretnych założeń wynikających z świadomych, bądź nieświadomych decyzji. Najprościej tłumacząc zjawisko motywacji pojawia się na przykład wtedy, gdy: podejmujemy jakieś działanie na rzecz jakiegoś wcześniej założonego celu. Bowiem wtedy wszystko to co robimy, by osiągnąć ten cel to proces motywacji. Motywacja = cel. Nie ma motywacji bez celu, tak jak i nie ma osiągania założonych celów bez motywacji. Natomiast nie da się konkretnie określić co wywołuje u człowieka motywacje. Dlatego jest to tak skomplikowane zjawisko wynikające z tak wielkiej liczby czynników wpływających, że niemożliwe jest podanie zawsze działającej recepty na odnalezienie motywacji.

Czym jest motywacja?

Czynniki motywacji 

Tak jak już wcześniej zaznaczyliśmy czynniki motywacyjne nie są uniwersalne i nie w każdym przypadku mogą przynieść rezultat. Jednakże istnieje kilka powszechnie znanych sposobów działania w taki sposób, by zmotywować siebie, bądź kogoś. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków. Musimy znaleźć konkretny cel, bądź rezultat do którego chcemy zmierzać. Dobrze jest, gdy zadeklarowany przez nas cel był uznawany przez nas samych wewnętrznie jako sensowny i możliwy do zrealizowania. Wówczas wtedy nasza świadomość nie będzie nas ograniczała. Gdy już mamy obrany cel, który jest uznany za możliwy do osiągnięcia i nasz świadomość nie ma ku niemu żadnych sprzeciwień. Wtedy możemy zabrać się za pobudzanie naszej motywacji dzięki której będziemy wytrwale dążyć do celu. Tak więc przechodząc teraz do czynników motywacyjnych, które mogą się pojawić i pomóc w realizacji celu. Możemy je pogrupować na dwa rodzaje, a są nimi:

Czynniki wewnętrzne

Czynniki wewnętrzne to nic innego jak nasza wewnętrzna samorealizacja i spełnienie naszych pragnień. Kiedy mamy do czynienia z motywacją wewnętrzną to bardzo często jest ona określana jako automotywacja. Dlatego, że wtedy wszystkie czynniki motywacyjne dajemy sobie sami i tylko my mamy na nie wpływ.

Czynniki zewnętrzne

Kiedy mówimy o czynnikach zewnętrznych tutaj pojawia się najczęściej nieskończona lista, która ma wpływ na nasza motywacje. Jednak sprecyzujmy ją do takich najogólniejszych czynników zewnętrznych. A są nimi między innymi:

  • awans w pracy
  • chęć podwyższenia statusu majątkowego
  • chęć zdobycia uznania 
  • osiągnięcia danego wyglądu sylwetki

Reasumując czynniki zewnętrzne w większości przypadków są po części niezależne od nas i to inni właśnie manipulują nimi w taki sposób, by poprawić naszą efektywność, wydajność. 

Często spotykając się z definicją czynników motywacyjnych zewnętrznych można napotkać stwierdzenie motywacja za pomocą kija i marchewki.

Motywacja - jak zacząć się motywować?

Motywacja – jak zacząć się motywować?

Po przejściu przez wszystkie wyżej wymienione kroki, czyli przede wszystkim ustalenie celu. Dobrze jest sobie go zapisać na kartce, bądź jakimkolwiek urządzeniu pozwalającym notowanie. Następnie każdego dnia z rana po wstaniu i wieczorem przed spaniem przeczytać sobie swój postawiony cel, w sposób taki, by brzmiał on jak afirmacja, która już jest i została zrealizowana. W ten sposób wpoimy do swojej podświadomości afirmacje. A podświadomość będzie kierować nasze myśli tak, by cel się do nas zbliżał bez względu na to czy o nim myślimy czy nie.

Sprawdź również nasz inny artykuł dotyczący: Motywacja – czynniki motywacji