Scholaris

Szkolenia, Psychologia, Języki Obce

Języki

Czym są czasowniki modalne w j. angielskim?

Czym są czasowniki modalne w j. angielskim?

Czasowniki modalne są ważnym elementem gramatyki języka angielskiego. Są to specjalne rodzaje czasowników, które wyrażają umiejętności, możliwości, zobowiązania, rady czy sugestie. Dzięki nim możemy precyzyjnie wyrazić nasze intencje i potrzeby w języku angielskim. Znajomość czasowników modalnych jest niezbędna dla skutecznej komunikacji w tym języku. W tym artykule dowiesz się, czym dokładnie są czasowniki modalne i jak ich używać w praktyce.

Czym są czasowniki modalne w j. angielskim?

Czasowniki modalne w języku angielskim to specjalna grupa czasowników, które pełnią funkcję modalności, czyli wyrażają pewne umiejętności, możliwości, przymusy, życzenia lub rady. Są one używane w różnych kontekstach, zarówno w zdaniach twierdzących, pytających, jak i przeczących.

Najczęściej stosowane czasowniki modalne to:

 • Can: wyraża umiejętność, możliwość lub pozwolenie. Przykład: „I can swim.”
 • Could: wyraża możliwość w przeszłości lub uprzejmą prośbę. Przykład: „Could you help me?”
 • May: wyraża pozwolenie, możliwość lub życzenie. Przykład: „May I go to the bathroom?”
 • Might: wyraża możliwość, prawdopodobieństwo lub sugestię. Przykład: „It might rain tomorrow.”
 • Must: wyraża przymus, konieczność lub pewność. Przykład: „You must study for the exam.”
 • Should: wyraża radę, sugestię lub oczekiwanie. Przykład: „You should eat more vegetables.”
 • Would: wyraża życzliwość, prośbę lub uprzedzenie. Przykład: „Would you like some tea?”

Czasowniki modalne mają specyficzną strukturę gramatyczną. Zwykle występują przed bezokolicznikiem czasownika głównego, bez dodatkowego „to”. Na przykład: „I can swim” (Nie: „I can to swim”).

Ważne jest również zrozumienie, że czasowniki modalne mają ograniczoną formę czasową i nie występują w czasach przeszłych. Zamiast tego, używamy innych konstrukcji, takich jak „could” lub „was able to”, aby wyrazić przeszłe możliwości.

W języku angielskim czasowniki modalne odgrywają istotną rolę w komunikacji, umożliwiając wyrażenie różnych znaczeń i intencji. Ich poprawne użycie jest ważne dla skutecznej komunikacji i porozumienia w języku angielskim.

Jakie są funkcje czasowników modalnych?

Czasowniki modalne są specjalnym rodzajem czasowników w języku angielskim, które mają różne funkcje i znaczenia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zastosowania czasowników modalnych:

 1. Wyrażanie możliwości: Czasowniki modalne, takie jak „can”, „could” i „may”, służą do wyrażania umiejętności, możliwości lub prawdopodobieństwa. Na przykład: „She can speak French fluently.”
 2. Wyrażanie pozwolenia i zakazu: Czasowniki modalne, takie jak „can” i „must not”, służą do wyrażania pozwolenia lub zakazu. Na przykład: „You can borrow my car.” lub „You must not smoke in here.”
 3. Wyrażanie rady i sugestii: Czasowniki modalne, takie jak „should” i „ought to”, służą do wyrażania rady lub sugestii. Na przykład: „You should go to the doctor if you’re not feeling well.”
 4. Wyrażanie potrzeby i obowiązku: Czasowniki modalne, takie jak „must” i „have to”, służą do wyrażania potrzeby lub obowiązku. Na przykład: „I must finish my homework before I go out.”
 5. Wyrażanie możliwości przyszłości: Czasowniki modalne, takie jak „will” i „shall”, służą do wyrażania możliwości przyszłości. Na przykład: „I will visit my grandmother next week.”
 6. Wyrażanie zdolności i umiejętności: Czasowniki modalne, takie jak „can” i „could”, służą do wyrażania zdolności i umiejętności. Na przykład: „He can play the piano very well.”
 7. Wyrażanie życzeń i prośby: Czasowniki modalne, takie jak „would” i „could”, służą do wyrażania życzeń i prośby. Na przykład: „Could you please pass me the salt?”

Czasowniki modalne są ważnym elementem języka angielskiego i pozwalają nam wyrażać różne znaczenia i funkcje w prosty i klarowny sposób. Dzięki nim możemy precyzyjnie komunikować nasze intencje i potrzeby w różnych sytuacjach.

Jakie są najważniejsze czasowniki modalne w j. angielskim?

Czasowniki modalne w języku angielskim są bardzo ważne i często używane, ponieważ pozwalają wyrazić różne znaczenia i stopnie pewności w zdaniach. Oto kilka najważniejszych czasowników modalnych:

 1. Can: Czasownik ten oznacza umiejętność lub możliwość wykonania czegoś. Może być również używany do prośby o pozwolenie. Przykładowe zwroty: „Can you help me?” (Czy możesz mi pomóc?) „I can swim.” (Potrafię pływać.)
 2. Must: Czasownik ten wyraża konieczność lub obowiązek wykonania czegoś. Przykładowe zwroty: „You must study for the exam.” (Musisz się uczyć do egzaminu.) „I must go now.” (Muszę już iść.)
 3. Should: Czasownik ten oznacza sugestię lub zalecenie. Przykładowe zwroty: „You should eat more fruits and vegetables.” (Powinieneś jeść więcej owoców i warzyw.) „I should call my parents.” (Powinienem zadzwonić do moich rodziców.)
 4. May: Czasownik ten wyraża możliwość lub pozwolenie. Przykładowe zwroty: „You may leave the room.” (Możesz opuścić pokój.) „I may go to the party.” (Może pójdę na imprezę.)
 5. Will: Czasownik ten oznacza przyszłe działanie lub pewność. Przykładowe zwroty: „I will help you with your homework.” (Pomogę ci z pracą domową.) „It will rain tomorrow.” (Jutro będzie padać.)

Inne ważne czasowniki modalne to: could, would i might. Wszystkie te czasowniki mają swoje specyficzne znaczenia i są szeroko stosowane w języku angielskim, dlatego warto je poznać.