Scholaris

Szkolenia, Psychologia, Języki Obce

Poradnik

Nazwy liczb po niemiecku od 0 do 100

Nazwy liczb po niemiecku od 0 do 100

Niemieckie liczby od 0 do 100 są fascynującym elementem języka niemieckiego. Poznanie ich nazw to nie tylko sposób na rozwinięcie słownictwa, ale także na zrozumienie niemieckiej kultury i sposobu liczenia. W tym artykule przyjrzymy się tym fascynującym liczbom, ich nazwom i ciekawostkom z nimi związanym.

Jak się nazywają liczby od 0 do 10 po niemiecku?

W języku niemieckim liczby od 0 do 10 mają swoje własne nazwy. Oto lista:

 1. Zero – Null
 2. Jeden – Eins
 3. Dwa – Zwei
 4. Trzy – Drei
 5. Cztery – Vier
 6. Pięć – Fünf
 7. Sześć – Sechs
 8. Siedem – Sieben
 9. Osiem – Acht
 10. Dziewięć – Neun
 11. Dziesięć – Zehn

Te liczby są podstawą do nauki liczb większych od 10 w języku niemieckim. Pamiętaj, że niemieckie liczby mają swoje zasady odmiany i są często używane w codziennych sytuacjach, więc warto je zapamiętać.

Jak przedstawia się liczby od 11 do 100 w języku niemieckim?

W języku niemieckim liczby od 11 do 19 mają specjalne nazwy, np. „elf” to 11, „zwölf” to 12, a „dreizehn” to 13. Od 20 do 99 tworzymy liczby poprzez dodanie nazwy jedności do nazwy dziesiątki, np. „einundzwanzig” to 21, „sechsundneunzig” to 96. Natomiast liczby dziesiątek tworzymy poprzez dodanie końcówki „-zig” do nazwy jedności, np. „zwanzig” to 20, „vierzig” to 40. Liczby dziesiątkowe, które mają jedynkę jako jednostkę, zapisujemy bez spacji, np. „einundzwanzig”.

Oto lista najważniejszych liczb od 11 do 100 w języku niemieckim:

 1. elf – 11
 2. zwölf – 12
 3. dreizehn – 13
 4. vierzehn – 14
 5. fünfzehn – 15
 6. sechzehn – 16
 7. siebzehn – 17
 8. achtzehn – 18
 9. neunzehn – 19
 10. zwanzig – 20
 11. einundzwanzig – 21
 12. dreißig – 30
 13. vierzig – 40
 14. fünfzig – 50
 15. sechzig – 60
 16. siebzig – 70
 17. achtzig – 80
 18. neunzig – 90
 19. hundert – 100

Pamiętaj, że liczby w języku niemieckim mają swoje specyficzne formy, które należy zapamiętać. Praktyka jest kluczowa w opanowaniu tych liczb, dlatego warto je powtarzać i korzystać z nich na co dzień.