Scholaris

Szkolenia, Psychologia, Języki Obce

Nauka

Studia na kierunku Architektura na prywatnej uczelni – czego możemy się spodziewać?

Studia na kierunku Architektura na prywatnej uczelni – czego możemy się spodziewać?

Kierunek Architektura wciąż należy do najpopularniejszych, co jest spowodowane ich wszechstronnością i interdyscyplinarnością. Studiowanie Architektury wiąże się z uzyskaniem umiejętności z zakresu kształtowania przestrzeni, projektowania oraz budownictwa. Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w branży deweloperskiej, budowlanej, mogą pracować w instytucjach publicznych czy jako architekci krajobrazu.

Studia na kierunku Architektura – jak wybrać uczelnię?

Następstwem decyzji o wyborze kierunku studiów jest poszukiwanie najlepszej uczelni. Nie powinno być problemów ze znalezieniem szkoły wyższej oferującej takie studia, ale z uwagi na dużą popularność kierunku, rekrutacja może nie być łatwa. Warto w tym przypadku śledzić również aktualne rankingi uczelni, pośród których znajdują się zarówno politechniki i uniwersytety państwowe, jak i uczelnie prywatne. Poziom nauczania na kierunku Architektura niewątpliwie jest najwyższy w dużych miastach. W zawodzie architekta najważniejsze znaczenie ma zdobycie odpowiedniego wykształcenia na I i II stopniu studiów na kierunku Architektura. Charakter uczelni nie ma tutaj właściwie znaczenia, ważniejsza jest renoma szkoła, a przede wszystkim – poziom kształcenia.

Czy warto studiować Architekturę na prywatnej uczelni?

Studia architektoniczne w całym kraju nie różnią się zbytnio między sobą, ze względu na ramowy program nauczania, ustalony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Obowiązuje on wszystkie uczelnie w Polsce, zarówno publiczne i niepubliczne, a rozbieżności mogą dotyczyć jedynie sposobu, w jaki realizowany jest konkretny przedmiot. Najważniejszy w toku studiów jest nieustanny rozwój i poszukiwanie wiedzy. Wbrew funkcjonującej opinii prywatne uczelnie wcale nie są gorszymi instytucjami od szkół wyższych o charakterze publicznym. Prywatne placówki są w stanie zatrudnić najlepsze kadry i ściśle współpracują z przedsiębiorstwami oraz z instytucjami państwowymi. Prywatne uczelnie zazwyczaj dysponują też lepszą infrastrukturą – nowoczesnymi budynkami, które znajdują się w doskonałych lokalizacjach. Ponadto na wyposażeniu takich placówek znajdują się specjalistyczne pracownie, sale wykładowe oraz ćwiczeniowe.

Studia na kierunku Architektura w WSEiZ w Warszawie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Ekologii w Warszawie znalazła się w rankingu miesięcznika Builder – niezależnego czasopisma dla budownictwa, architektury i biznesu. Dzięki temu można śmiało stwierdzić, że jako prywatną uczelnia przełamuje monopol uczelni publicznych na kierunki techniczne, jakim jest właśnie Architektura. Ukończenie kierunku Architektura https://wseiz.pl/uczelnia/wydzial-architektury/architektura-i-stopnia/ w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie skutkuje automatycznym uznaniem kwalifikacji zawodowych absolwenta. To sprawia, że absolwent może znaleźć zatrudnienie w zawodzie architekta na ternie całej Unii Europejskiej. Uczelnia oferuje także swoim studentom kontynuację kształcenia na kierunku Architektura na studiach II stopnia, które pozwolą zdobyć pełne uprawnienia niezbędne w zawodzie architekta.