Scholaris

Szkolenia, Psychologia, Języki Obce

Nauka

Brak dowodu osobistego – jaka kara?

Brak dowodu osobistego – jaka kara?

Obowiązkiem każdego dorosłego obywatela Polski jest konieczność posiadania dowodu osobistego. Oczywiście, dokument ten także może być wydawany dzieciom, jednak należy spełnić odpowiednie warunki. Czy zdajesz sobie jednak sprawę, że brak dowodu osobistego wiąże się z obowiązkiem poniesienia kary? Nie? To zapraszamy do lektury artykułu, dzięki któremu dowiesz się, do czego potrzebny jest dowód osobisty, w jakich przypadkach może być na ciebie nałożona kara i w końcu – jak złożyć wniosek o dowód osobisty.

Czym jest dowód osobisty?

Dowód osobisty to jeden z tych dokumentów, który potwierdza tożsamość i obywatelstwo polskie danej osoby. Honorowane jest ono jako dokument tożsamości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, ale nie tylko. Jest to także dokument potwierdzający tożsamość w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państwach niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi. Jest to dokument wystarczający do przekroczenia ich granic. Przekroczenie granic to jednak nie jedyne miejsce, gdzie niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego.

Do czego jest potrzebny dowód osobisty? 

Dowód osobisty to dokument tożsamości, a jak sama nazwa wskazuje – jego głównym celem jest poprawna identyfikacja danej osoby. Jest to bardzo przydatne nie tylko na granicy, ale także w różnego rodzaju instytucjach m.in. urzędach, bankach, czy podczas kontroli policji. Bez dowodu osobistego nie będzie możliwe wzięcie pożyczki, czy kredytu, a nawet założenie rachunku osobistego. Dodatkowo bez dowodu nie da się odebrać korespondencji na poczcie, czy nawet podpisać umowę abonamentową, nie mówiąc o np. umowie najmu. Dowód dla osoby dorosłej i dla dziecka jest też niezwykle przydatny w przypadku dalszych podróży, by móc potwierdzić więzy rodzinne. Jak widać wykorzystanie dowodu osobistego jest naprawdę bardzo obszerne. W skrócie – wszędzie tam, gdzie trzeba potwierdzić swoją tożsamość – bez dokumentu tożsamości, czyli m.in. dowodu osobistego nie da się tego zrobić. To jednak niejedyny plus posiadania dowodu osobistego – jego brak może się wiązać z koniecznością poniesienia kary!

Jaką karę można ponieść za brak dowodu osobistego?

Obecne przepisy jasno nakładają obowiązek posiadania ważnego dowodu osobistego na każdą pełnoletnią osobę. Co do terminu ważności tego typu dokumentu to jest ona widoczna w prawym, dolnym roku. Po złożeniu wniosku o dowód osobisty i jego odebraniu dokument jest ważny przez 10 lat od wydania. Dla dzieci sytuacja wygląda nieco inaczej. Jeżeli dowód został wydany osobie, która nie ukończyła 18. roku życia to ważny jest przez 5 lat od wydania. Jedynie jeżeli dziecko ma mniej niż 5 lat w chwili wydawania dokumentu to jest on ważny przez 5 lat. Z kolei dla osób, które ukończą 65. rok życia to dowód jest ważny na czas nieoznaczony, o ile właśnie z takim terminem złożyło się wniosek o dowód osobisty.

Jeżeli jesteś zobligowany prawnie do posiadania dowodu osobistego, a go nie posiadasz to zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych Twoja grzywna może wynieść nawet 5 000 zł.

Kara za brak dowodu osobistego – jak jej uniknąć?

Oczywiście kary możesz uniknąć, jeżeli będziesz pilnował terminu ważności Twojego dowodu osobistego. Pamiętaj, że na dokument czeka się maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku o dowód osobisty także dobrze mieć to na uwadze i zainteresować się wyrobieniem dowodu odpowiednio wcześniej. 

Jak wyrobić dowód osobisty?

Procedura wyrobienia dowodu osobistego nie jest skomplikowana, choć trzeba przygotować kilka ważnych elementów. Są to m.in. zdjęcia, czy wypełniony wniosek. Szczegółowe informacje jak złożyć wniosek o dowód osobisty, czy możesz to zrobić tylko osobiście, czy także przez internet oraz gdzie się udać znajdziesz na stronie internetowej https://jakiwniosek.pl/wnioski/obywatel/dowod-osobisty. Wydanie dowodu osobistego jest w pełni darmowe – w przeciwieństwie do konieczności poniesienia kary w przypadku jego nie posiadania – dlatego też jeżeli nie masz dowodu osobistego, jest już nieważny lub data ważności się przybliża to koniecznie złóż wniosek o dowód osobisty.