Scholaris

Szkolenia, Psychologia, Języki Obce

Poradnik

Czym jest kurs pilarza?

Czym jest kurs pilarza?

Kurs pilarza znany również pod nazwą “kurs drwala”, to jeden z nielicznych kursów cieszących się sporą atrakcyjnością wśród innych kursów zawodowych. Z roku na rok kurs ten przyciąga coraz większą liczbę zainteresowanych. Kurs pozwala na zdobycie interesujących umiejętności oraz certyfikatów, co przekłada się na możliwości atrakcyjniejszego zatrudnienia w wielu miejscach. Z tego artykułu dowiecie się: na czym tak naprawdę polega kurs pilarza, do kogo jest on skierowany oraz możliwości zatrudnienia po otrzymaniu certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu.

Kurs pilarza – na czym polega?


Kurs ten zaliczany jest do specjalistycznych szkoleń, po którym jesteśmy w stanie wykonywać prace związane z obaleniem oraz ścinką drzew. Osoby uczestniczące w kursie poznają wszystkie niezbędne informacje związane z całym procesem ręcznego pozyskiwania drzewa. Zawód pilarza jest jednym z niezwykle odpowiedzialnych zawodów na naszym rynku i w związku z tym do jego wykonywania niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień, które można otrzymać po ukończeniu kursu drwala oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.


Uczestnictwo w tym kursie pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności do obsługi pilarek mechanicznych o jest poszukiwanym autem przez pracodawców na obecnym rynku pracy.


Uprawnienia pilarza


Po ukończonym kursie pilarza oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego otrzymujemy uprawnienia, które są bardzo doceniane na rynku pracy. Posiadanie uprawnień jest również wymogiem, który zapisany jest w Kodeksie Pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska. W praktyce oznacza to, że tylko osoby, które ukończyły kurs drwala oraz zdały egzamin finalizujący wszystkie etapy szkolenia mogą ubiegać się o legalne zatrudnienie. Oczywiście chodzi o stanowiska związane z obsługą kos spalinowych lub pilarek mechanicznych (czyli łańcuchowych).


Pamiętajmy, że uprawnienia pilarza pozwolą nam nie tylko na wykonywanie legalnej pracy w zawodzie, ale przede wszystkim na wykonywanie jej w sposób bezpieczny oraz efektowny. Ten fakt ma ogromne znaczenie ze względu na charakterystykę pracy. Prawidłowa obsługa pilarki ma ogromne znaczenie aby uniknąć groźnych wypadków podczas wykonywania pracy, które często mają nieodwracalne urazy na naszym ciele.


Praca po ukończeniu kursu pilarza


Kursanci, którzy aktywnie uczestniczyli w szkoleniu oraz zdobyli niezbędne uprawnienia po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego mogą ubiegać się o zatrudnienie w wielu branżach. Najczęściej zatrudnienie można znaleźć w straży pożarnej czy utrzymaniu zieleni miejskiej, a przede wszystkim w tych zakładach gdzie są wykonywane prace związane z wycinką drzew. Kurs drwala jest doskonałą opcją dla każdego, kto chce wykonywać prace związane z utrzymaniem odpowiedniego porządku w ogrodach czy sadach. Do głównych prac porządkowych w wymienionych wcześniej miejsc należy właśnie ścinka i obalanie drzew – dlatego ważne jest posiadanie aktualnych uprawnień.


W momencie zdecydowania się na rozszerzenie swoich umiejętności zawodowych za pomocą kursu pilarza zapraszamy na sprawdzenie aktualnej oferty Ośrodka Szkolenia Zawodowego OMEGA na stronie internetowej https://www.oszomega.pl/.