Scholaris

Szkolenia, Psychologia, Języki Obce

Języki

Jakie są czasy przyszłe w języku angielskim?

Jakie są czasy przyszłe w języku angielskim?

W języku angielskim, jak w każdym innym języku, zmiany i ewolucja są nieuniknione. Przyszłość tego języka będzie kształtowana przez wiele czynników, takich jak technologia, globalizacja i zmieniające się trendy społeczne. Czytając dalej, dowiesz się, jakie są przewidywane zmiany i jak możemy się do nich przygotować.

Czasy przyszłe w języku angielskim: podstawowe zasady i formy

W języku angielskim istnieją różne czasy przyszłe, które służą do wyrażania działań, które będą miały miejsce w przyszłości. Najczęściej stosowane formy to:

 1. Future Simple – używany do opisywania planów, prognoz i decyzji podejmowanych w momencie mówienia. Tworzony jest poprzez dodanie czasownika 'will’ przed bazowym czasownikiem: np. „I will go to the party tomorrow.”
 2. Present Continuous – stosowany do mówienia o zaplanowanych działaniach w przyszłości. Wymaga użycia czasownika 'be’ w czasie teraźniejszym oraz czasownika z końcówką -ing: np. „I am meeting my friends for lunch next week.”
 3. Going to – używany, gdy mówimy o zamiarach lub planach na przyszłość. Tworzony jest poprzez użycie formy 'be’ w czasie teraźniejszym, a następnie dodanie czasownika 'go’ w formie podstawowej: np. „She is going to start a new job next month.”

W języku angielskim istnieją również inne czasy przyszłe, takie jak Future Continuous, Future Perfect czy Future Perfect Continuous. Warto zapamiętać, że przy wyrażaniu przyszłości w języku angielskim nie zawsze konieczne jest użycie czasownika 'will’, a różne formy czasu przyszłego mogą być stosowane w zależności od kontekstu i intencji mówiącego.

Rozwijaj swoje umiejętności: praktyczne wskazówki i ćwiczenia

W celu doskonalenia swoich umiejętności językowych w języku angielskim istnieje wiele praktycznych wskazówek i ćwiczeń, które mogą być bardzo pomocne. Pamiętaj, że regularne praktykowanie jest kluczem do osiągnięcia postępów w nauce języka.

 • Przeczytaj jak najwięcej: Czytanie książek, artykułów, blogów i gazet po angielsku pozwoli Ci na poznanie różnych zwrotów, fraz i struktur gramatycznych. Spróbuj zrozumieć kontekst i znaczenie słów bez korzystania z tłumaczenia.
 • Ćwicz słuchanie: Słuchanie audycji, podcastów, filmów i piosenek po angielsku pomoże Ci poprawić rozumienie ze słuchu oraz akcent i intonację. Staraj się słuchać różnych rodzajów materiałów, aby zwiększyć swoje zrozumienie języka w różnych kontekstach.
 • Rozmawiaj z rodowitymi użytkownikami języka angielskiego: Jeśli masz możliwość, porozmawiaj z osobami, które posługują się angielskim jako językiem ojczystym. To pozwoli Ci na praktykowanie mówienia, a także na naukę nowych zwrotów i wyrażeń.
 • Korzystaj z aplikacji i platform edukacyjnych: Obecnie istnieje wiele aplikacji mobilnych oraz platform edukacyjnych online, które oferują interaktywne lekcje, quizy i zadania do wykonania. Korzystanie z tych narzędzi może być skutecznym sposobem na rozwijanie umiejętności językowych.

Pamiętaj, że każda osoba ma swoje własne preferencje i metody nauki języka. Ważne jest, aby znaleźć te, które najlepiej pasują do Ciebie i regularnie je stosować. Rozwijanie umiejętności językowych wymaga czasu i wysiłku, ale z determinacją i odpowiednimi narzędziami możesz osiągnąć swój cel.

Zastosowanie czasów przyszłych w różnych kontekstach: przykłady i porady

Czasy przyszłe w języku angielskim są niezwykle ważne i używane w różnych sytuacjach. Oto kilka najczęściej stosowanych zwrotów i fraz związanych z tematem, które mogą pomóc ci w lepszym zrozumieniu ich zastosowania:

 • Wyrażenie planów lub intencji: „I’m going to visit my grandparents next weekend.” (Zamierzam odwiedzić moich dziadków w przyszły weekend.)
 • Przepowiadanie przyszłości: „She will probably win the competition.” (Prawdopodobnie wygra konkurs.)
 • Wyrażenie nieuniknionych zdarzeń: „The sun will rise tomorrow.” (Słońce wschodzi jutro.)
 • Wyrażanie prognoz, przewidywań: „It’s going to rain later.” (Będzie padać później.)
 • Wyrażanie umówionych planów lub harmonogramów: „We are meeting at 8 PM tomorrow.” (Spotykamy się jutro o 20:00.)

Kiedy używasz czasów przyszłych, pamiętaj o kilku poradach:

 1. Stosuj „will” lub „be going to” zgodnie z kontekstem zdania.
 2. Używaj odpowiednich czasowników modalnych, takich jak „can” lub „must”, aby dodać dodatkowe znaczenie do przyszłych czasów.
 3. Pamiętaj o formach czasowników regularnych i nieregularnych.
 4. Używaj wyrażeń czasowych, takich jak „next week” czy „in the future”, aby precyzyjnie określić czas przyszły.
 5. Praktykuj różne konteksty, aby lepiej zrozumieć i stosować czas przyszły w różnych sytuacjach.

Zapamiętaj te porady i zastosuj je w praktyce, aby skutecznie korzystać z czasów przyszłych w języku angielskim. Będziesz w stanie jasno wyrażać swoje plany, przewidywać wydarzenia i komunikować się z innymi w przyszłości.