Scholaris

Szkolenia, Psychologia, Języki Obce

Poradniki

Jak rozpocząć studia II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz?

Jak rozpocząć studia II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz?

Architektura Wnętrz to dziedzina sztuki kreująca życie codzienne. Architekt wnętrz jest niejako współautorem otaczającej nas rzeczywistości. Architektura Wnętrz to kierunek interdyscyplinarny łączący w sobie wiele dziedzin. Przygotowuje absolwenta studiów I stopnia do kreatywnego działania w zakresie projektowania wnętrz, wystroju pomieszczeń oraz szeroko pojętego designu.

Kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz

W toku studiów II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz słuchacze zdobywają wiedzę i kwalifikacje z zakresu kształtowania otoczenia człowieka. Poznają zagadnienia z dziedziny sztuk pięknych, projektowania oraz uzyskują kompetencje inżynierskie. Profil, a także tematyka studiów, kształtują u nich elastyczność projektową oraz umiejętność indywidualnej i zespołowej pracy projektowej. Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej, jak i do podjęcia zatrudnienia na etacie.

Studia II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz – dla kogo?

Studia II stopnia na kierunku Architektura wnętrz dedykowane są absolwentom studiów I stopnia na kierunku Architektura lub Wzornictwo. Kontynuacja nauki pozwala na kształtowanie indywidualnej ścieżki kształcenia oraz na rozwijanie zdolności artystycznych. Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Architektura są świetnie przygotowani do pracy w biurach projektowej oraz urządzania przestrzeni mieszkalnej i użytkowej.

Architektura Wnętrz na studiach II stopnia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Studenci studiów II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz mogą wybrać jedną z dwóch specjalizacji – Projektowanie scenograficzne lub Projektowanie wnętrz i przestrzeni otwartych. Warszawska uczelnia kładzie ogromny nacisk na komfort nauki, dlatego też do dyspozycji słuchaczy studiów II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz jest bezpłatne oprogramowanie, a zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach. Wykładowcami na tym kierunku są wybitni specjaliści w dziedzinie architektury wnętrz, którzy kształcą praktycznie i przekazują wszechstronną wiedzę teoretyczną. Absolwenci WSEiZ bez problemu odnajdują się na rynku pracy.

Jak rozpocząć studia II stopnia na kierunku Architektura wnętrz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie?

Podjęcie studiów na tym kierunku w WSEiZ wymaga spełnienia kilku warunków. Kandydatem może być absolwent studiów I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz, Architektura, Architektura i Urbanistyka lub Wzornictwo. Niezbędny jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz udokumentowane umiejętności w zakresie projektowania w przypadku, gdy studia chce podjąć absolwent, który ukończył inny kierunek. Przyjęcie takiej osoby na studia może skutkować koniecznością nadrobienia różnic programowych lub odbycia semestru uzupełniającego. Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej należy zarejestrować się online oraz przesłać podanie wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, portfolio, a także skan suplementu do dyplomu.