Scholaris

Szkolenia, Psychologia, Języki Obce

Nauka

Zakres tematyczny szkoleń ISTQB®

Zakres tematyczny szkoleń ISTQB®

ISTQB® to międzynarodowa organizacja odpowiedzialna za opracowanie reguł i standardów dotyczących pracy testerów oprogramowania. Obecnie certyfikaty ISTQB® są w zasadzie obowiązkowe dla każdego specjalisty wiążącego swoją przyszłość z profesjonalnym testowaniem gier, aplikacji czy systemów operacyjnych.

Szkolenie ISTQB® – poziom podstawowy

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że posiadanie odpowiedniego certyfikatu ISTQB® jest dzisiaj wymagane od każdego, kto aplikuje na stanowisko profesjonalnego testera oprogramowania. Oczywiście skończenie kursu na poziomie podstawowym będzie niewystarczające do zdobycia stanowiska Test Managera (tutaj zaleca się szkolenie w Inprogress ISTQB® Certified Tester – Test Manager – poziom zaawansowany). Tym niemniej jeżeli planujemy karierę na stanowisku testera, uzyskanie podstawowego certyfikatu ISTQB® jest konieczne do tego, aby w ogóle mieć możliwość przystąpienia do egzaminu po ukończeniu jakiegokolwiek szkolenia na poziomie zaawansowanym.

Warto poza tym pamiętać, że szkolenie na poziomie podstawowym jest dobrą opcją dla menedżerów pracujących w firmach zajmujących się outsourcingiem szeroko rozumianych usług informatycznych. A także dla dyrektorów działów IT, którzy zawodowo nie zajmują się wyszukiwaniem błędów w systemach czy aplikacjach. Takie osoby zazwyczaj posiadają elementarne kompetencje potrzebne do zrozumienia testerskiej terminologii, więc nie powinny mieć większych problemów z przyswojeniem wiedzy o podstawowych narzędziach i technikach testowania czy cyklach życia oprogramowania.

Szkolenie  ISTQB® Certified Tester – poziom podstawowy dostępny jest w katalogu szkoleń Inprogress.

szkolenai istqb

Zaawansowane szkolenia ISTQB® w Inprogress

W ofercie Inprogress dostępne są również zaawansowane szkolenia ISTQB®:

ISTQB® Certified Tester Technical Test Analyst

Kurs dla specjalistów posiadających praktyczną wiedzę na temat programowania oraz architektury systemów. Podczas tego szkolenia taka osoba może zdobyć kompetencje dotyczące projektowania testów strukturalnych, a także poznać kryteria oceny technicznych parametrów systemu. Do tego dochodzą podstawy zarządzania procesem testowania.

ISTQB® Certified Tester –Test Manager

Kurs, którego głównym celem jest nabycie kompetencji dotyczących tworzenia strategii testowania oraz samych testów w oparciu o ograniczenia projektowe (np. budżet czy posiadane zasoby, również ludzkie). Innymi zagadnieniami, które są poruszane podczas szkolenia są   m.in. tworzenie i zarządzanie zespołami testowymi czy zarządzanie ryzykiem podczas testowania oprogramowania. 

ISTQB® Agile Tester – Tester Zwinny

Jak nietrudno się domyślić, zakres tematyczny tego kursu obejmuje zagadnienia dotyczące testowania oprogramowania w projektach zwinnych. A także testowania opartego o metodyki zwinne oraz szeroko rozumianego zwinnego programowania.

Nie należy przy tym zapominać o dodatkowej korzyści płynącej z posiadania certyfikatów świadczących o wzięciu udziału w powyższych szkoleniach. Tą korzyścią jest możliwość umieszczenia w CV informacji świadczącej o zdobyciu zaawansowanej wiedzy z zakresu tworzenia i testowania oprogramowania. Taki wpis w CV może tylko pomóc, tym bardziej, że w branży IT – zarówno w Polsce, jak i zagranicą – specjaliści zajmujący się kontrolą jakości oprogramowania ciągle są poszukiwani.

Wszystkie wyżej wymienione szkolenia ISTQB® dostępne są w ramach subskrypcji Inprogress Plus.

ISTQB® jest zastrzeżonym znakiem towarowym International Software Testing Qualifications Board.