Scholaris

Szkolenia, Psychologia, Języki Obce

Szkolenia

Jak efektywnie zaplanować budżet szkoleniowy w firmie?

Jak efektywnie zaplanować budżet szkoleniowy w firmie?

Szkolenie pracowników to obowiązek pracodawcy. Musi on zadbać o ich aktualną wiedzę chociażby z zakresu BHP, jednak Kodeks pracy nakazuje również tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju zawodowego. Inwestowanie w ludzi i ich kompetencje to jednak również korzyść dla firmy, dlatego warto na te cele przeznaczyć solidne środki. Dowiedz się więcej o budżecie szkoleniowym i jego optymalnym wykorzystaniu.

W przypadku, gdy nie posiada się nawet najmniejszej ilości wiedzy pozwalającej rozplanować budżet. Wówczas warto skorzystać z porady specjalistów, czyli z usługi doradztwa. W ten sposób unikniesz wszelkich komplikacji.

Czym jest budżet szkoleniowy i jak go opracować?

Szkolenie pracowników nierozerwalnie wiąże się z kosztami, dlatego wydatki przeznaczone na ten cel powinny być ujęte w budżecie firmy. Traktowanie jednak szkoleń oraz kursów jedynie jako kosztu dla przedsiębiorstwa jest dużym błędem – na szczęście takie podejście odchodzi już do lamusa. Nie mniej jednak, warto opracować oddzielny budżet szkoleniowy, uwzględniając w nim:

  • wszelkie szkolenia obowiązkowe, które muszą odbyć się w danym roku (np. BHP oraz szkolenia specjalistyczne i zawodowe niezbędne w danej branży),
  • szkolenia rekomendowane zgodne z planami rozwojowymi firmy i potrzebami dotyczącymi pozyskania nowych kwalifikacji, uprawnień i umiejętności,
  • szkolenia specjalistyczne nakierowane na pozyskanie konkretnej wiedzy branżowej, w tym na zapoznanie się ze zmianami zachodzącymi na rynku czy też w otoczeniu prawnym, bez których funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest niemożliwe,
  • szkolenia z tzw. umiejętności miękkich – np. zarządzania czasem, komunikacji, pracy w zespole itd.

W miarę możliwości kwotę przeznaczoną na rozwój należy dopasować do potrzeb, a nie odwrotnie. Budżet szkoleniowy powinien być więc przemyślany i sporządzany na podstawie rzetelnych analiz oraz planów. Warto wziąć też pod uwagę potrzeby i sugestie samych pracowników dotyczące tego, w jakich obszarach chcą poszerzać swoje kompetencje. 

Niezwykle ważne jest również przeprowadzenie badania rynku szkoleniowego, tak aby wybrać szkolenia i najlepiej dopasowane do naszych potrzeb i jednocześnie atrakcyjne cenowo. Rynek szkoleniowy jest szeroki, a bogactwo ofert powoduje że nie powinniśmy się decydować na pierwsze z brzegu szkolenie. Warto przejrzeć oferty szkoleń dostępne w Internecie, np. na Szkolenia, Kursy, Konferencje Eventis, LinkedIn Kursy czy innym portalu z ofertami, aby wybrać ofertę w zasięgu naszego budżetu szkoleniowego.

Zasady dostępu do szkoleń – o czym pamiętać?

Szkolenia to nic innego jak inwestowanie w ludzi. Dlatego pracodawcy muszą starannie dobierać ich tematykę oraz poważnie zastanowić się nad tym, kogo i na jakie szkolenie wysłać. Należy przy tym pamiętać o pewnych zasadach wynikających z Kodeksu pracy i innych aktów prawnych. Obowiązkowe jest tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju zawodowego pracowników i umożliwienie im podnoszenia kwalifikacji. Szkolenie może stanowić formę nagrody dla najlepszych i najambitniejszych, ale pomijanie konkretnych jednostek w tym zakresie może nosić znamiona dyskryminacji.

Firma powinna określić nie tylko budżet rozwojowy, ale również zasady kierowania pracowników na szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Warto przy tym pamiętać, że pracodawca może zabezpieczyć się przed nieudaną inwestycją, wymagając od pracownika podpisania tzw. umowy lojalnościowej, która zobowiąże go do zwrotu kosztów szkolenia (lub np. studiów podyplomowych), jeśli nie przepracuje on wymaganego okresu w firmie po zakończeniu nauki lub przerwie ją bez uzasadnionej przyczyny.