Scholaris

Szkolenia, Psychologia, Języki Obce

Nauka

Bezrobocie – czym jest bezrobocie?

Bezrobocie – czym jest bezrobocie?

W dobie dzisiejszych czasów bezrobocie stało się dużym problemem dla gospodarki. Głównym czynnikiem, który przyczynił się do wzrostu stopy bezrobocia był bez wątpienia postęp technologicznych na przełomie ostatnich 20 lat. Wiele osób straciło pracę przez wstąpienie automatyzacji na ich stanowisko. Czy da się zapobiec pogłębiającemu problemowi bezrobocia?

Bezrobocie

Bezrobocie z definicji jest zjawiskiem społecznym, gdzie dana ilość osób aktywnych zawodowo nie może znaleźć pracy. Natomiast samo w sobie występujące bezrobocie w gospodarce nie jest niczym niepożądanym. Bowiem istnieje zdrowy współczynnik procentowy ilości bezrobotnych spowodowanych całkiem naturalnymi zjawiskami. Do tego naturalnych zjawisk bezrobocia zalicza się: osoby zdatne do pracy, ale aktualnie nie podejmują żadnych działań ku podjęcia pracy. 

Jak mierzymy bezrobocie?

Mierzenie tak zwanej stopy bezrobocia następuje poprzez podzielenie dwóch głównych czynników. Mianowicie osoby bezrobotne, ale aktywnie poszukujące pracy przez osoby aktualnie pracujące.

Jak mierzymy bezrobocie?

Typy bezrobocia

Bezrobocie następuje w wyniku określonych zjawisk i każde z nich należy do oddzielnej kategorii bezrobocia. Istnieje kilka rodzajów bezrobocia, a są nimi: 

strukturalne – jest to taki rodzaj bezrobocia w którym pracownicy mają niewystarczającą ilość wiedzy, lub brak odpowiednich kwalifikacji do wykonywania pracy. Do powstania tego rodzaju bezrobocia bezpośrednio przyczynia się postęp technologiczny poprzez, który osoby gorzej znoszące zmiany przestają sobie radzić

frykcyjne – następuję, gdy osoby zaprzestają pracować z określonych powodów i na krótki okres czasu. Często występującymi czynnikami wpływającymi na ten rodzaj bezrobocia jest: zmiana miejsca zamieszkania, lub pracy.

długookresowe – tutaj mamy do czynienia z przerwą od pracy w okresie dłuższym niż 6 miesięcy. Osoby znajdujące się w stadium bezrobocia długookresowego mają bardzo niewielkie szanse na ponowne zaczęcie aktywności zawodowej. Dzieje się tak za sprawą bardzo szybko rozwijającej się gospodarki i po upływie 6 miesięcy pracownik ma wiele zaległości kwalifikacyjnych.

cykliczne/sezonowe – jak sama nazwa wskazuje, to bezrobocie charakteryzuje się określonym harmonogramem zmian. Osoby należące do tej grupy bezrobocia przeważnie należą do zawodów sezonowych. A są, to zawody takie jak: instruktorzy narciarstwa, pracownicy budowlani, rolnicy i pracownicy branży turystycznej.

Jakie są przyczyny bezrobocia?

Oczywistym faktem jest to, że zjawisko nadmiernego nienaturalnego bezrobocia niesie za sobą fatalne skutki dla gospodarki.Najszybciej przybierającym na wadzę problemem, czyli przyczyną zdaje się być zbyt szybki postęp technologiczny. Drugim z kolei jaki można zaobserwować jest przestarzały system edukacyjny. A czynnikiem odgrywającą główną rolę i najbardziej znaczącym jest polityka państwa, która normuje koszty pracodawców i pracowników..

Skutki bezrobocia

Skutki bezrobocia

Najbardziej zauważalnym skutkiem bezrobocia jaki możemy odnotować jest migracja ludności. Bardzo dobrze można było to zaobserwować latach 2000-2002, gdzie w Polsce szalała wysoka stopa bezrobocia na poziomie 16-20%, co daje jasno ⅕ społeczeństwa bez pracy. Był to wówczas okres wielkiej emigracji polaków za granicę w celu poszukiwania źródła zarobku. Następnym dość logicznym do przewidzenia skutkiem jest narastające ubóstwo i bieda panująca w danej gospodarce. Na koniec dobrze wspomnieć o narastającej popularności szarej strefy gospodarki. Co powoduje wzrost przestępczości w kraju.