Scholaris

Szkolenia, Psychologia, Języki Obce

Nauka

Jednostki i miary – co warto wiedzieć?

Jednostki i miary – co warto wiedzieć?

Jednostki i miary odnoszą się do wielkości fizycznej bądź też umownej, zatem mogą służyć jako wzorzec do ilościowego wyrażania danych miar. Mogą również być metodą porównania określonych miar przy użyciu liczb. Oczywiście znaczenie ma tutaj ich dobór. Zatem muszą być zachowane określone proporcje, jak i być zachowane ustalone wcześniej relacje między tymi wartościami.

System metryczny

System metryczny – niezbędny w życiu codziennym i zawodowym

Na samym początku należy odnieść się od układu SI. To międzynarodowy układ jednostek miar, który zatwierdzono w 1960 roku na 11 generalnej konferencji miar. Opracowany go w oparciu o metryczny system miar. Obecnie zawiera on 6 jednostek podstawowych. Pierwszą z nich jest metr, który ma symbol m. Definicja metra, to odległość jaką pokonuje światło w próżni w czasie. Następny jest kilogram, o symbolu kg, który mierzy masę. W tym przypadku masa jednego litra wody oznacza 1/1000 m3.

Kolejną miarą jest sekunda, symbol to s. Oznacza to, że jedna sekunda jest równa 9192631770 okresom promieniowania. Kolejną jednostką jest amper, który ma symbol A i odnosi się do mierzenia prądu elektrycznego, przy czym należy pamiętać, że 1 A oznacza natężenie prądu elektrycznego. Do mierzenia temperatury stosuje się miarę zwaną Kelvinem, która ma symbol K. Skala Kelvina opiera się na skali Celsjusza, z tą różnicą, że jest ona skalą termodynamiczną, gdzie 0 K oznacza zero bezwzględne. Kolejną wartością jest mol o tym samym symbolu, który oznacza liczność materii. W tym przypadku masa cząsteczkowa jest podzielona przez 1g/mol. Ostatnią podstawową jednostką jest kandela, o symbolu cd. Odnosi się ona do mierzenia światłości. W tym przypadku istotne znaczenie ma źródło emitujące promieniowanie monochromatyczne. Inne jednostki miar to np. CGS, MKS, MKSA, MTS.

Sprawdź: jak się przygotować do roku szkolnego?

System imperialny – jednostki i miary

Jednostki imperialne jest to brytyjski system miar, który wykorzystuje się nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również w USA. W tym przypadku 1 cal oznacza 3 ziarna jęczmienia, co oznacza 25,4 mm, odnosi się do cala międzynarodowego. Z kolei 1 stopa to 12 cali, czyli 0,3048 metra. Następną jednostką długości jest jard, który ma 3 stopy, a to z koli 0,9144 metra. Następny jest pręt, który jest równy 5,5 jarda, oznacza to 5,0292 metra. Rzadziej stosowany jest jeden łańcuch, który jest równy 4 prętom. Z kolei jeden furlong to 10 łańcuchów czyli 660 stóp, a to przekłada się na 201, 168 m. Często stosuje się również jednostki długości takie jak mila, która oznacza 8 furlongów, czyli 1609, 344 m.

W systemie imperialnym stosuje się także jednostki powierzchni jest to perch, rood i akr. Również jedności objętości są znacznie inne i mogą one być płynne bądź mokre. Najpopularniejsza jest uncja, która wyraża się w 28, 413 ml, w odniesieniu do jednostki brytyjskiej. W przypadku gdy mamy do czynienia z jednym galonem to znaczy, że musimy wiedzieć iż galon odpowiada 4 kwartom. W przypadku substancji suchych 1 peck oznacza dwa galony. Z kolei 1 kenning to 2 pecki. Warto zauważyć się istnieją pewne różnice między jednostkami miary w Anglii i USA. Przykładem może być 1 UK pint, który oznacza 0, 57 l, gdzie 1 US pint w zaokrągleniu wynosi 0,47 l.

Jednostki i miary

System imperialny a metryczny

Tak naprawdę system imperialny jest coraz rzadziej stosowany. Obecnie po konwencji dąży się do tego, aby system miarowy był jednolity dla wszystkich państw, co znacznie ułatwi handel, ale również kontakty polityczne. Obecnie nawet Wielka Brytania odchodzi od owego systemu, choć przez lata stosowany system imperialny sprawia, że nadal wiele osób posługuje się nim, np. pytając o drogę i odległość, zamiast systemem metrycznym. System imperialny nadal stosuje się w USA i Somalii.

Zobacz: Filologia – dla kogo to kierunek?