Scholaris

Szkolenia, Psychologia, Języki Obce

Nauka

Jak napisać rozprawkę?

Jak napisać rozprawkę?

Rozprawka z pewnością wciąż przysparza wielu kłopotów maturzystom i uczniom szkół średnich. Wiele osób nie potrafi w odpowiedni sposób podejść do tego rodzaju zadania. Warto więc zastanowić się, w jaki sposób poprawnie napisać rozprawkę.

Czym jest rozprawka?

Rozprawka to rodzaj pracy naukowej, pisemny rodzaj wypowiedzi, w której odpowiada się na postawioną przez autora tezę stosując odpowiednie argumenty. Główną cechą tego rodzaju pracy jest stosowanie logicznych i przemyślanych argumentów, które podważą lub poprą stawianą na początku rozważań tezę.

Jak napisać rozprawkę?

Odpowiadając na pytanie jak napisać rozprawkę przykłady należy przede wszystkim w odpowiednim stopniu poznać jej budowę. Kluczem do napisania dobrej rozprawki jest bowiem umiejętne zaplanowanie kompozycji całego tekstu. Rozprawka powinna się składać z trzech części: wstępu, rozwinięcia oraz zakończenia. We wstępie należy przede wszystkim postawić tezę, którą w tekście należy obronić. Można także umieścić tutaj przypuszczenie, którego słuszność rozważana będzie w dalszej części. Częścią tą jest rozwinięcie, stanowiące najdłuższy oraz kluczowy etap rozprawki. W etapie tym powinny znaleźć się różnego rodzaju argumenty oraz dowody przedstawione przez autora tekstu. W przypadku postawionej na samym początku hipotezy, czyli przypuszczenia, należy tutaj przedstawić wszystkie argumenty za oraz przeciw. Argumentacja powinna być jasna i przejrzysta oraz poparta odpowiednimi dowodami. Warto wspomóc się tutaj innymi źródłami. W pierwszej kolejności powinno się przedstawić najsilniejsze argumenty, a w kolejnych wierszach przejść do tych mniej kluczowych. Ostatnią część rozprawki stanowi podsumowanie, w którym należy zawrzeć sformułowane w odpowiedni sposób wnioski. Powinny one skłaniać odbiorcę tekstu do zastanowienia się nad przytoczonym problemem. Nie należy w tym etapie niejako powielać informacji zawartych na samym początku rozprawki. W podsumowaniu najważniejsze są bowiem indywidualne wnioski autora tekstu.

Jakie dobrze napisać rozprawkę?

Poza odpowiednim podzieleniem tekstu i zapoznaniem się z opisywanym problemem, w rozprawce warto posiłkować się pewnymi stwierdzeniami, które pomagają w przytaczaniu kolejnym argumentów. Służą temu konkretne stwierdzenia ułatwiające przedstawianie dowodów oraz wyrażanie własnej opinii. W literaturze znaleźć można wiele przykładów tego rodzaju początków zdań. Poza stosowaniem odpowiedniego słownictwa oraz gotowych sformułowań niezwykle ważne w napisaniu dobrej rozprawki jest wyrażenie własnego zdania na dany temat. Nie należy bowiem postawić tezy bądź hipotezy. Należy je bowiem w dalszej części tekstu w odpowiedni sposób obronić bądź obalić, a w podsumowaniu zawrzeć własną opinię na temat rozważanego problemu. Pomóc w tym może przedstawianie konkretnych i przejrzystych dowodów. Im więcej argumentów przytoczy się w rozprawce, tym łatwiej autorowi jest postawić końcową opinię na dany temat. Stosowanie odpowiedniego słownictwa oraz przytaczanie rzeczowych argumentów to podstawa w napisaniu dobrej rozprawki.