Scholaris

Szkolenia, Psychologia, Języki Obce

Nauka

Trudny zawód nauczyciela, nie dla każdego

Trudny zawód nauczyciela, nie dla każdego

Nauczyciel to wyjątkowy zawód, wymagający olbrzymich pokładów cierpliwości i twórczego podejścia do dzieci i młodzieży, charakteryzującego się cierpliwością i stoickim spokojem.
Każdy, kto wybiera ten zawód zapewne nie wiąże z nim jakichś wielkich korzyści finansowych(wiadomo bowiem, że zarobki nauczyciela nie są wysokie). Osoba ta raczej podejmuje to wyzwanie z pobudek bardziej szlachetnych, jak chęć nauczania dzieci i młodzieży, wprowadzania ich w trudny świat dorastania, uczestniczeniu w procesie wychowania i czerpaniu z tego radości i satysfakcji.
Każdy, kto wybiera ten zawód traktuje go troszeczkę, jak ważną misję do spełnienia. Bo czyż nie jest taką misją proces dydaktyczny i wychowawczy uczniów?

Trudne początki pracy jako nauczyciel

Często młody początkujący nauczyciel w swojej karierze zawodowej napotyka szereg trudności. Jedną z nich jest ogromna biurokracja panująca w tym zawodzie. Zamiast skupić się na pracy z dziećmi, nauczyciel opracowuje i przepisuje mnóstwo informacji, które zostały już zapisane w specjalnych do tego materiałach. Taka biurokracja nie przynosi niczego dobrego, a wpływa deprymująco i zniechęcająco na postawę nauczyciela.

Relacje z uczniami

Innym czynnikiem zniechęcającym nauczycieli do pracy są sami uczniowie, którzy w przeważającej większości nie szanują ludzi wykonujących ten zawód.. W młodszych klasach dzieci po prostu nie słuchają nauczyciela, przeszkadzają na lekcjach uniemożliwiając prowadzenie zajęć. Starsze dzieci stosują już bardziej wyrafinowane metody, jak obraza nauczyciela, słowne utarczki, czasem wyzwiska. Duży wpływ na takie zachowania mają rodzice dzieci, którzy nie wypowiadają się z szacunkiem o tym zawodzie. Często przy dziecku w niekulturalny sposób wypowiadają się o nauczycielach, ich lenistwie, łapczywości na pieniądze. Ich słowa są później powtarzane przez uczniów na lekcjach.

Nauczyciel – piękny i odpowiedzialny zawód

W rzeczywistości nauczyciele nie przedstawiają się w takich czarnych barwach. Wykonują piękny zawód. Każdego dnia wykazują ogromną cierpliwość w pracy z dziećmi i młodzieżą, próbują przekazać im wiedzę najlepiej, jak to potrafią. Nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, doskonalą swój warsztat pracy. Uczestniczą w radach pedagogicznych, wycieczkach, imprezach okolicznościowych. Wszystkie te czynności wykonują po pracy w szkole czy przedszkolu, więc nie można powiedzieć, że tak niewiele pracują.

Praca także w domu

Niejednokrotnie przynoszą pracę do domu – sprawdzają klasówki, wypracowania, testy. To żmudna i męcząca praca za niewielkie pieniądze. Praca, która uszlachetnia, powoduje, że stajemy się lepszymi ludźmi. Zawód nauczyciela wymaga pokory, zaangażowania i chęci. Jeżeli człowiek znajdzie w sobie te cechy i będzie posiadał wielkie samozaparcie, by nieustannie wdrażać ten proces dydaktyczny to wtedy ma szanse zostać nauczycielem godnym naśladowania.

Dowiedz się również co powoduje stres w pracy oraz jak go skutecznie zwalczać.