Scholaris

Szkolenia, Psychologia, Języki Obce

Nauka

Jak dostać się na studia w USA?

Jak dostać się na studia w USA?

Kiedy w jakiejkolwiek rozmowie pojawia się temat studiów za granicą, USA jest pierwszą nazwą na ustach wszystkich. Powód jest oczywisty. Z prawie 1 000 000 międzynarodowych studentów zapisanych na różne uniwersytety, USA stoi najwyżej, jeśli chodzi o globalną edukację. Czy to szeroki wybór opcji lub elastyczność w programach, uniwersytety amerykańskie nadal wabią coraz większą masę zagranicznych studentów.

Aplikacja na studia w Stanach Zjednoczonych często odbywa się za pomocą Common Application. Różne uniwersytety i programy będą wymagać różnych dokumentów. Są to jednak dokumenty, których najprawdopodobniej będziesz potrzebować, jeśli aplikujesz na uniwersytet w USA:

  • Transkrypcje lub zapisy ocen (szkoła średnia lub uniwersytet)
  • Wyniki testów (SAT, ACT, GRE, GMAT)
  • Dowód znajomości języka angielskiego
  • Referencje od nauczycieli
  • Opłata za zgłoszenie
  • Esej aplikacyjny
  • Zdjęcie paszportowe

Po więcej szczegółów należy sięgać na stronie konkretnej uczelni. Tutaj sprawdzisz, jakie musisz spełnić wymagania, żeby się dostać na studia w USA.

studia w USA

Egzaminy na studiach w USA

Jeśli angielski nie jest Twoim językiem ojczystym, amerykańskie uniwersytety i college’e poproszą Cię o przystąpienie do testu znajomości języka angielskiego przed przyjęciem na studia. Prawie wszystkie instytucje wymagają, aby testem tym był Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Kilka z nich może akceptować wyniki z innych egzaminów lub zarządzać własnymi testami. Podobnie jak w wielu dziedzinach amerykańskiej edukacji, każda instytucja ustala własne standardy przyjmowania na studia w języku angielskim.

Niektóre uczelnie wymagają także przystąpienia do egzaminu SAT, czyli Standardized Aptitude Test. Często jest to jeden z podstawowych elementów służący ocenie kandydatów z krajowych i obcych uczelni. W jego skład wchodzą części: Math i English – based reading and writing. Można na nim uzyskać 1600 punktów. Niektóre uniwersytety wymagają zdania także wybranych egzaminów przedmiotowych – SAT Subject Tests. Celem SAT jest zmierzenie gotowości ucznia szkoły średniej do podjęcia studiów i dostarczenie szkołom wyższym jednego wspólnego punktu danych, który może być użyty do porównania wszystkich kandydatów.

studia ameryka

Chcesz aplikować na studia w USA? Sprawdź ofertę Lagunita Education, która zajmuje się profesjonalną, kompleksową pomocą przy rekrutacji na studia w USA!

Terminy składania aplikacji na studia w USA

Studenci międzynarodowi często nie doceniają czasu potrzebnego na złożenie wniosku o przyjęcie do college’u lub uniwersytetu w Stanach Zjednoczonych. Możesz uniknąć tego błędu, ustalając dla siebie harmonogram, który rozpoczyna się z dużym wyprzedzeniem w stosunku do terminu rozpoczęcia studiów. Podczas ustawiania terminarzu zawsze należy pamiętać, że najlepszym rozwiązaniem jest wczesne rozpoczęcie procesu. Będziesz musiał dać sobie wystarczająco dużo czasu na dokładne zbadanie instytucji lub programu, który najlepiej będzie służył Twoim celom akademickim i zawodowym. Następnie należy dotrzymać terminów składania podań na uczelnie, które mogą wynosić do dziesięciu miesięcy przed rozpoczęciem semestru szkolnego.

Zwłaszcza w przypadku szkół, w których odbywają się konkursy rekrutacyjne, proces aplikacyjny wymaga znacznego nakładu czasu i pracy. Będziesz musiał napisać osobiste oświadczenia i poprosić o rekomendacje od nauczycieli lub innych osób, które dobrze Cię znają.