Zamówienia publiczne na usługi szkoleniowe

Zamówienia publiczne na usługi szkoleniowe

Zamówienia publiczne kojarzą się większości z robotami budowlanymi czy ogromnymi projektami drogowymi czyli tym, co jest najczęściej opisywane i komentowane w mediach. Rzeczywistość jest zupełnie inna, ponieważ nie od przedmiotu ale od wartości zależy, czy musimy ogłaszać przetarg czy też nie. Identycznie jest z usługami szkoleniowymi, z których coraz częściej korzystamy.
Ze szkoleniami jest o tyle kłopotliwa sytuacja, że musimy dokładnie poznać oczekiwania i potrzeby pracowników w tym względzie. Przede wszystkim musimy określić tematykę i ilość godzin szkoleniowych. Dopiero przeprowadzenie analizy pozwoli napisać nam prawidłową specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia. Przetargi na szkolenia są ostatnio coraz popularniejsze z uwagi choćby na korzystanie z szerokiego wachlarza dofinansowań unijnych. Każdy, kto realizuje projekt z udziałem środków Unii Europejskiej, musi stosować zasady konkurencyjności, w tym zamówienia publiczne na usługi szkoleniowe.

Po co przetarg na usługi szkoleniowe?

Odpowiedź jest prosta: aby wydawać środki publiczne z zachowaniem zasady konkurencyjności i uzyskać efekt jaki chcemy osiągnąć z mniejszym nakładem finansowym. Potężny rynek firm szkoleniowych gwarantuje konkurencję, co przekłada się też na ceny tych usług. W przetargu możemy zwyczajnie wyszkolić się taniej. Na popularność szkoleń ma bezpośredni wpływ coraz większa świadomość pracodawców, iż pracownicy powinni korzystać z różnych form doskonalenia. Wydane w ten sposób środki będą procentować w przyszłości.

Da się szkolić bez przetargu?

Oczywiście, że się da. Jeśli tylko pozwala na to szacunkowa kwota, jaką chcemy przeznaczyć na zakup usług szkoleniowych. Po jej obliczeniu powinniśmy sprawdzić z aktualnie obowiązującą ustawą, czy mamy obowiązek ogłaszać przetarg czy też możemy wyłonić wykonawcę samodzielnie, według wewnętrznych procedur. Zasada jest prosta: im mniejsza jednostka, tym mniej przetargów.

Zamówienia publiczne związane z usługami szkoleniowymi są specyficzną gałęzią. Musimy pamiętać, że prawidłowe oszacowanie wartości szkoleń, ilości godzin szkoleniowych oraz wskazanie tematów, należy do podstawowych obowiązków zamawiającego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *