Scholaris

Szkolenia, Psychologia, Języki Obce

Szkolenia

Zamówienia publiczne na usługi szkoleniowe

Zamówienia publiczne na usługi szkoleniowe

Zamówienia publiczne kojarzą się większości z robotami budowlanymi czy ogromnymi projektami drogowymi czyli tym, co jest najczęściej opisywane i komentowane w mediach. Rzeczywistość jest zupełnie inna, ponieważ nie od przedmiotu ale od wartości zależy, czy musimy ogłaszać przetarg czy też nie. Identycznie jest z usługami szkoleniowymi, z których coraz częściej korzystamy.
Ze szkoleniami jest o tyle kłopotliwa sytuacja, że musimy dokładnie poznać oczekiwania i potrzeby pracowników w tym względzie. Przede wszystkim musimy określić tematykę i ilość godzin szkoleniowych. Dopiero przeprowadzenie analizy pozwoli napisać nam prawidłową specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia. Przetargi na szkolenia są ostatnio coraz popularniejsze z uwagi choćby na korzystanie z szerokiego wachlarza dofinansowań unijnych. Każdy, kto realizuje projekt z udziałem środków Unii Europejskiej, musi stosować zasady konkurencyjności, w tym zamówienia publiczne na usługi szkoleniowe.

Po co przetarg na usługi szkoleniowe?

Odpowiedź jest prosta: aby wydawać środki publiczne z zachowaniem zasady konkurencyjności i uzyskać efekt jaki chcemy osiągnąć z mniejszym nakładem finansowym. Potężny rynek firm szkoleniowych gwarantuje konkurencję, co przekłada się też na ceny tych usług. W przetargu możemy zwyczajnie wyszkolić się taniej. Na popularność szkoleń ma bezpośredni wpływ coraz większa świadomość pracodawców, iż pracownicy powinni korzystać z różnych form doskonalenia. Wydane w ten sposób środki będą procentować w przyszłości.

Da się szkolić bez przetargu?

Oczywiście, że się da. Jeśli tylko pozwala na to szacunkowa kwota, jaką chcemy przeznaczyć na zakup usług szkoleniowych. Po jej obliczeniu powinniśmy sprawdzić z aktualnie obowiązującą ustawą, czy mamy obowiązek ogłaszać przetarg czy też możemy wyłonić wykonawcę samodzielnie, według wewnętrznych procedur. Zasada jest prosta: im mniejsza jednostka, tym mniej przetargów.

Zamówienia publiczne związane z usługami szkoleniowymi są specyficzną gałęzią. Musimy pamiętać, że prawidłowe oszacowanie wartości szkoleń, ilości godzin szkoleniowych oraz wskazanie tematów, należy do podstawowych obowiązków zamawiającego.