Bezrobocie – czym jest bezrobocie?

Bezrobocie – czym jest bezrobocie?

W dobie dzisiejszych czasów bezrobocie stało się dużym problemem dla gospodarki. Głównym czynnikiem, który przyczynił się do wzrostu stopy bezrobocia był bez wątpienia postęp technologicznych na przełomie ostatnich 20 lat. Wiele osób straciło pracę przez wstąpienie automatyzacji na ich stanowisko….

Read More